Moje publikace

Moje publikace

Publikuji vědecké studie a analýzy. Moje články lze najít v několika vědeckých časopisech, také v zahraničí. Účastním se zahraničních i českých konferencí, kde vystupuji se svým aktuálním výzkumem.

Moje knihy

  • ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan a KOZÁK, Vratislav. Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013. 124 s. ISBN 978-80-87500-33-0.
  • KÖHLEROVÁ, Tereza, ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan a ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Občanský a společenskovědní základ. Sociologie, média. Vyd. 1. Prostějov [i.e. Kralice na Hané]: Computer Media, 2013. 92 s. ISBN 978-80-7402-148-0.
  • POSPÍŠIL, Jan a ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7402-115-2.
  • POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. 119 s. ISBN 978-80-7402-071-1.
  • POSPÍŠIL, Jan a ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Mediální výchova. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2009-2010. 4 sv. ISBN 978-80-7402-022-3.

Články v časopisech

  • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
  • Quisque lorem tortor fringilla sed.
  • Quisque cursus et, porttitor risus.
  • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Články na konferencích

  • xxxx